Szanowni Państwo.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji programu „Za życiem” informujemy:

Rodzice dzieci już objętych projektem:

Prosimy o wypełnienie dwóch druków: formularz rejestracyjny oraz rekomendacje specjalistów pracujących z dzieckiem i dostarczenie ich do sekretariatu poradni do Pani Doroty Podżorskiej (w kopercie z dopiskiem „uzupełnienie”).

Rodzice dzieci, które mają być objęte projektem:

Prosimy o wypełnienie trzech druków: wniosek, formularz rejestracyjny oraz rekomendacje specjalistów pracujących z dzieckiem i dostarczenie ich do sekretariatu poradni do Pani Doroty Podżorskiej (w kopercie z dopiskiem „rekrutacja”).

Zespół przeanalizuje dostarczone dokumenty i przekaże Państwu informację o dalszym procesie działania.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym działania WOKRO aktualnie większy nacisk kładziemy na prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny, a także ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny.

Prosimy o śledzenie strony poradni i zakładki WOKRO.

Poniżej aktualna lista realizatorów zajęć terapeutycznych w roku 2024 r. Rodzice, którzy odbiorą rekomendacje proszeni są o kontakt indywidualny z realizatorami zgodnie z wytycznymi.


Pliki do pobrania: